top of page

Algemene Voorwaarden

April 2021

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en workshops, die gegeven worden door Boom&Yoga en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist en instantie. Door deelname aan de lessen/workshops verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Boom&Yoga kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

 

Inschrijfvoorwaarden

U kunt zich aanmelden voor lessen of een workshop door contact met Boom&Yoga op te nemen via het contactformulier op wwww.boomyoga.nl, via mail christa@boomyoga.nl of telefonisch 

06-10657234. U ontvangt dan een inschrijfformulier en informatiefolder over de lessen. Na betaling ben je verzekerd van een plek. 

Wanneer de betreffende activiteit de limiet van het aantal deelnemers heeft bereikt, zal een andere mogelijkheid worden aangereikt.
Boom&Yoga behoudt zich het recht voor om een cursus of workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht.
Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijgewoond worden.
Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn. Geef daar ook lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden aan, zodat hiermee rekening kan worden gehouden tijdens de lessen. Zo nodig zal Boom&Yoga vooraf met u in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken.

 

Leskaarten

Cursisten kunnen yogalessen volgen op basis van een Leskaart (tien aaneengesloten lessen), Losse les of Proefles. De leskaarten zijn persoonsgebonden.

Een Leskaart is geldig op het moment dat Boom&Yoga het verschuldigde bedrag van de cursist heeft ontvangen. U wordt verzocht het verschuldigde bedrag uiterlijk één week voor aanvang van de lessen over te maken per bankoverschrijving of via een Tikkie.

 

Een Leskaart is geldig voor het volgen van tien Kinderyoga of Tieneryogalessen binnen een periode van 12 weken. Indien binnen deze periode niet alle lessen zijn gebruikt, vervalt het restant. Op elke leskaart staat de mogelijkheid om 1x een introducé, mee te nemen. Dit dient vooraf overlegd en gemeld te worden bij BoomYoga.

De geldende prijzen voor een Leskaart, Losse les en Proefles staan altijd op de website van Boom&Yoga.

 

Proeflessen

Een Proefles is bedoeld ter kennismaking en mag per persoon eenmalig gereserveerd worden. Voorafgaand aan een proefles dient een reservering gemaakt te worden via e-mail of telefoon. Een Kinderyoga of Tieneryoga les kan via e-mail of WhatsApp tot 24 uur voor aanvang van de les geannuleerd worden. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Lessen die korter dan 24 uur van tevoren geannuleerd worden, zullen volledig in rekening worden gebracht en worden automatisch van het tegoed afgeschreven.
Een Kinderyoga- of Tieneryogaleskaart omvat tien aaneengesloten lessen, die binnen twaalf weken opgemaakt worden. 

In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les contact opnemen.

 

Workshops en lesreeksen op school

Een Kinderyoga-, Mindfulness- of Huttenbouwworkshop of lesaanbod voor basisschool of BSO kan via de contactpagina aangevraagd worden.

U krijgt informatie per mail toegestuurd of er wordt een persoonlijk gesprek gepland om de mogelijkheden te bespreken.

Nadat er een overeenkomst is wanneer de workshop of lessenreeks plaatst vindt, wordt er een bevestiging mail gestuurd die door beide partijen goed gekeurd moet worden.

Bij afzegging van deelname van de workshop dient u dit max. 48 uur van tevoren telefonisch of per email bij Boom&Yoga kenbaar te maken. De workshop kan in overleg met Boom&Yoga worden ingehaald. Bij minder dan 48 uur voor aanvang afzeggen van een workshop is Boom&Yoga genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen.

 

Betaling en Prijswijziging
De kosten van een Leskaart of Losse les dienen voorafgaand aan de te volgen yogales worden voldaan middels een bankoverschrijving of Tikkie. Wanneer een ouder/verzorger de betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor om de cursist 

toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Na betaling ontvangt u een Leskaart. Op deze leskaart zal bij aanvang van de les een stempel worden gezet als bewijs van deelname. Ouders worden tijdig geïnformeerd, wanneer de leskaart bijna vol is.

Een Proefles dient voorafgaand aan de te volgen yogales contant (graag gepast betalen), via een bankoverschrijving of Tikkie te worden voldaan.

Boom&Yoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende 

Leskaarten, Losse les en Proefles te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing en/of vermelding op de website.


De inschrijving is definitief wanneer de inschrijving en de betaling zijn ontvangen en bevestigd, uiterlijk één week voorafgaand aan de les. Het cursusgeld kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL95KNAB 0256 5093 60 t.n.v. C.W.G Boom, onder vermelding van Cursus en voor- en achternaam van het kind of betaling via een Tikkie.

 

Beëindiging lidmaatschap

De geldigheid van een Leskaart loopt automatisch af na het volgen van tien (aaneengesloten) Kinderyoga of Tieneryoga lessen of na 12 weken na de eerste les.

 

Annulering
Alleen annuleringsverzoeken per e-mail worden in behandeling genomen. Bij een reeds betaalde activiteit kan deelname tot maximaal 2 weken voor aanvang van de lessen volledig worden geannuleerd en wordt het reeds betaalde lesgeld binnen 10 werkdagen terugbetaald. Hierna is annulering niet meer mogelijk en wordt geen lesgeld meer terugbetaald.

 

De kosten van de workshop of lessenreeks staan aangegeven in de offerte, die kan worden aangevraagd bij Boom&Yoga. Dit is vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen.

De betaling wordt voldaan nadat de workshop heeft plaatsgevonden of wordt maandelijks voldaan wanneer het gaat over een langere lessencyclus.

De betalingstermijn is 2 weken na het sturen van de factuur. Na deze termijn zal een betalingsherinnering factuur worden gestuurd.

 

Reiskosten

Boom&Yoga Kinderyoga berekent de reiskosten vanaf 5 km vanaf het postadres van Boom&Yoga naar locatie. Onder de 5 km worden geen reiskosten in rekening gebracht.

 

Extra kosten

Voor het gebruik van yogamatten, kussens en dekens en het creatief verwerkingsmateriaal zoals potloden, stiften en papier worden geen kosten in rekening gebracht.

Mochten er wensen zijn voor een workshop waarbij ‘groter verwerkingsmateriaal’ wordt gebruikt dan worden de materiaalkosten wel in rekening gebracht. Dit wordt vooraf met de betrokkenen besproken.

Praktische informatie

Kom fris en met schone voeten naar de yogales.

Draag schone, comfortabele kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in beweegt.

Yoga beoefenen op een volle maag is niet prettig. 

Boom&Yoga stelt yogamatten ter beschikking (fleece) dekens en kussentjes. Graag zelf een warm vest en warme sokken meenemen naar de les. Eventueel een grote handdoek voor op de yogamat.

 

Lesrooster

Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Boom&Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing en/of vermelding op de website.

Boom&Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval wordt de les niet van het tegoed afgeschreven. Tijdens schoolvakanties (regio zuid) en op feestdagen is er geen les.


COVID-19 & Yoga

 • Bij klachten (loopneus, keelpijn, koorts van jezelf of huisgenoten) blijf je thuis. 

 • Als je in contact bent geweest met iemand die Corona heeft, blijf je ook thuis. 

 • Je neemt je een grote handdoek / picknick kleed mee om je geleende matje af te dekken. 

 • Je komt in je yogakleding naar de les. 

 • Je gaat liefst thuis naar het toilet en wast je handen. 

 • Ouders / Verzorgers blijven op 1,5e meter afstand van elkaar. Als het binnen vol is wacht je buiten even.

 • Bij binnenkomst wast iedereen zijn handen. 

 • Niezen of hoesten doe je in je elleboog. 

 • In de ruimte wordt goed geventileerd. 

 • We zijn ons bewust van onze ademhaling maar doen voorlopig geen ademhalingsoefeningen waar we krachtig in/uitademen. 

 • Als je thuis moet blijven: meld je bijtijds af (per app of e-mail). 

 • Mochten de lessen niet door kunnen gaan door aangescherpte richtlijnen vanuit de overheid en/of het RIVM, dan wordt een nieuwe datum gepland voor de lessen. Eventueel kijken we of we de lessen kunnen laten doorgaan in een kleinere groep. Deze tijden vragen om grote flexibiliteit van ons allemaal – een goed moment om yoga te doen! 

Bereikbaarheid van ouders / verzorgers
Mocht er tijdens de les iets met een kind gebeuren, is het van belang dat u bereikbaar bent. Vermeld op het inschrijfformulier daarom graag ook eventuele andere telefoonnummers waarop de ouders / verzorgers te bereiken zijn tijdens de lessen.

 

Aanwezigheid
Kom op tijd, liefst 5-10 minuten voor aanvang van de les, zodat er genoeg tijd is voor je om te kleden, te plassen en handen te wassen. Zo kunnen we op tijd beginnen. Als de les eenmaal begonnen, is kun je niet meer aan de les deelnemen; het is te storend voor de anderen.

 

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid
Als een kind niet aanwezig kan zijn dient dit uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les telefonisch doorgegeven te worden per e-mail of app naar nummer +31 6 10657234. De les kan niet worden ingehaald. Eventueel kan een broer / zus of vriendje / vriendinnetje aan de les deelnemen. Indien een kind voor langere tijd niet aan de lessen deel kan nemen zal in overleg naar een goede oplossing worden gezocht.

 

Gedrag
Wanneer een kind zich tijdens de les misdraagt, behoudt de docent zich het recht om de leerling toegang tot de volgende lessen te ontzeggen, zonder restitutie van het lesgeld. Uiteraard zal dit pas gebeuren na een aantal waarschuwingen en nadat dit besproken is met de ouders/verzorgers.

Mededelingen
Indien er belangrijke zaken te melden zijn, dan wordt hierover een e-mail gestuurd. 

 

Ongevallen en aansprakelijkheid
Boom&Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen, verband houdende met het volgen van lessen en workshops bij Boom&Yoga.

Boom&Yoga stelt de organisatie /school waar de workshop gegeven wordt aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind aangericht wordt aan lesruimte en materiaal van de Boom&Yoga.

 

Deelname aan de lessen en workshops van Boom&Yoga geschiedt op eigen risico. 

De verantwoordelijke medewerker/ster van de locatie waar de workshop wordt gegeven, is verplicht voor aanvang van de les Boom&Yoga te melden of er lichamelijke klachten zijn bij een van de deelnemers.

Mocht de medewerker twijfelen om het kind mee te laten doen, dan wordt er eerst met de ouders/verzorgers of huisarts contact opgenomen.

 

Bij elke sport bestaat een kans om een blessure op te lopen. Om het risico op een blessure tijdens een les of workshop te verminderen, zijn deze richtlijnen opgesteld:

Indien je kind een blessure, een allergie en/of andere lichamelijke klachten heeft, laat dit dan altijd aan de yogadocent weten voor aanvang van de yogales.

Volg de instructies en luister naar de yogadocent. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. Luister ook naar je eigen lichaam en voer geen houdingen uit die pijnlijk aanvoelen.

Boom&Yoga docent Christa Boom heeft wel een aansprakelijkheid yoga docente verzekering afgesloten bij een verzekeringmaatschappij. 

 

Medische condities

Bij opgave van bepaalde medische condities (psychisch, fysiek of anders) kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. Ook nadat het lesgeld is betaald. De weigering kan gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid / verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind bij de docente. Dit zal altijd in goed overleg gebeuren met de ouders / verzorgers.

De ouder / verzorger is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten en andere bijzonderheden die relevant zijn voor yoga voor aanvang van de activiteit te melden aan de docent. Kinderyoga/Tieneryoga bij is geen therapie. Het is wel mogelijk om een therapeutisch yogatraject te volgen bij Boom&Yoga. 

 

Beeld en/of geluidsopnamen
Boom&Yoga behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de lessen en deze te gebruiken voor eigen promotie. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens een les door een deelnemer is alleen mogelijk na toestemming van de docent en andere deelnemers.
Bij de deelnamebevestiging wordt gevraagd om toestemming te geven om beeldmateriaal te gebruiken van uw kind, herkenbaar / onherkenbaar. 

Bij een workshop of lessenreeks op school, zal Boom&Yoga naar de toestemmingsverklaring die ouders met school hebben overlegd informeren.

 

Klachten & Geschillen
Boom&Yoga zet zich in om succesvolle lessen neer te zetten. Mocht er toch iets misgaan of heb je een klacht, meld dat graag direct persoonlijk,per e-mail of telefoon. In gezamenlijk overleg zullen we ons inzetten om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen.

 

Vragen en / of opmerkingen 

Zijn er nog vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan zeker even contact met me op.

bottom of page